Tiden er inne til å søke på Trial Regionale Team 2018.

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsnings team i alle regionene. Har dere utøvere jenter og gutter i aldersgruppe fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team. Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.

Tekst: Marianne Lundevold

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de Regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trener kurs med Adam Raga, det er spennende planer for 2018 sesongen også.

I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge(Bergen).  Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trial Team, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Som leder for teamene har det ofte hvert en av foreldrene eller en aktiv i klubben, som tar på seg dette ansvaret.

Teamene setter selv opp terminlisten for antall samlinger, det har variert fra 6-8 samlinger i året, egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener og hva du har tenkt å kjøre i 2018 sesongen. Se brosjyren for Regions Teamene fra 2017 og ta med de opplysningene vi har i søknadskjema der.

Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak. Se Region Øst sine sider.  

Send søknad innen 9 februar til marianne.lundevold@gmail.com eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på e-post eller tlf. 45235898.