Tar endelig MSK-beslutning i løpet av få dager

Gjør ny MSK-vurdering!

I løpet av få dager vil det bli tatt endelige beslutninger i forhold til om MSK blir arrangert både fysisk og digitalt eller bare digitalt. Dette på grunn av den nye smittevernssituasjonen.

I utgangspunktet skal Motorsportkonferansen bli arrangert på Quality Airport Gardermoen fra 13. til 15. november, både digitalt og fysisk. Myndighetenes nye regler hva smittevern angår, gjør sitt til at MSK vil bli vurdert på nytt, i alle fall i forhold til den fysiske delen av konferansen.

-Vi vil ta en ny vurdering av MSK, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig, og i løpet av få dager. Vi ønsker ikke å ta risiko på dette området – og smittevern er svært viktig å hensynta på alle måter. Derfor blir det mer informasjon i løpet av kort tid, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth hos NMF.