Suppleringsvalg enduro

Grenleder Enduro Rita Jonasen har søkt FS og fått innvilget fritak fra sitt verv som grenleder enduro. Vi har nå en akutt situasjon ettersom hun opprinnelig var vara i grenen.  

Fra MC seksjonen påpekes at det nå skal utarbeides ny handlingsplan for MC frem mot årsmøtet i november, og forslag til ny kurs for de kommende to årene i grenen vil utarbeidet  der.  Innspill fra enduro grenen vil være viktig i dette arbeidet på lik linje med andre grener. I tillegg har grenen et fastsatt budsjett og handlingsplan  med mange prosjekter som ikke er igangsatt/gjennomført. Det vil derfor være viktig å komme i havn med de oppsatte prosjektene for enduro. 

 Det har vært mye uro, splittelse og utskiftinger i enduro, og det vil være viktig å få en grenleder som kan samle miljøet og som kan gå inn i arbeidet umiddelbart.

Valgkomiteen ber om innspill på aktuelle kandidater som kan ivareta dette, send mail  til inmarip@me.com.