Strømstøtte for juli til september

Nå er det åpnet for å søke strømstøtte for idrettslag for månedene juli til september. Fristen er 16. november kl 13.00, men søk allerede nå for å få støtten raskest mulig!

Søk om strømstøtte her!

Bakgrunn

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner, og som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Se også her:

Ny søknadsrunde i strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner (idrettsforbundet.no)