Strengere koronaregler innføres

Enda strengere tiltak!

Strenge koronaregler innføres for motorsport og øvrig idrett i store deler av landet. Det kommer som en konsekvens av mandagens beslutninger.

Alle former for organisert aktivitet for personer over 19 år på motorsportanlegg må nå opphøre umiddelbart i denne regionen av landet. Slik er nå situasjonen.

Mandag 15.03 innførte helsemyndighetene de strengeste tiltakene for store deler av landet, siden nedstengningen for om lag ett år siden. Viken innbefattes av tiltaksnivå A noe som betyr all stans av organisert trening for personer over 19 år.

For personer under 20 år kan man ha organisert trening, så lenge dette ikke overskrider 10 utøvere på én trening og at alle kommer fra samme kommune. Voksne over 20 år kan bidra til å tilrettelegge aktiviteten.

-Situasjonen er nå veldig uoversiktlig. For mange vil også tiltakene være veldig inngripende. Den allerede tynnslitte motivasjonen er mange steder helt på stompene. Det er derfor nå veldig viktig at alle klubber setter seg inn i tiltaksnivåene og er kjent med lokal kommunes eget tiltaksnivå, sier breddesjef Mats Gundersen hos NMF.

-Utenfor den nasjonal smittevernveilederen er det nå tre tiltaksnivå: A, B og C. Det er tiltaksnivå A som gjelder for Viken fylke og kommunene Bodø, Haugesund og Tønsberg med flere (se Tiltaksnivå A for full oversikt). Vi har oppdatert forbundets koronainformasjonsside og man kan lese mer om de ulike tiltaksnivåene der. Der finner man også den nasjonale smittevernveilederen for alle øvrige kommuner, sier Mats Gundersen videre.

Link til forbundets side om koronainformasjon, finner du her: https://nmfsport.no/alle-corona-artikler/

-Husk også at kommuner kan ha strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, så det er like viktig å være kjent med egne lokale tiltak, avslutter Gundersen.