Støtter erklæring om å utestenge russiske utøvere

Sammen med ministre fra i alt 37 land har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen underskrevet en erklæring der det gis støtte til internasjonale idrettsorganisasjoner som har besluttet å utestenge russiske og hviterussiske idrettsutøvere og lag fra internasjonal toppidrett. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi oppfordrer blant annet til at verken Russland eller Hviterussland bør kunne søke om, få tildelt eller være vertskap for internasjonale idrettsarrangement, sier Trettebergstuen i pressemeldingen.

Erklæringen slår fast at toppidrettsutøvere, ledere eller lag som representerer Russland eller Hviterussland ikke bør kunne konkurrere i andre land. I den grad det er mulig, bør det også treffes tiltak mot idrettsrelaterte investeringer som har bånd til russiske myndigheter.

– Jeg vil understreke at det er utøvere og lag på toppidrettsnivå vi ønsker skal utestenges fra å konkurrere i utlandet ikke barne-, ungdoms- og breddeidrett. Vi ønsker å holde kanalene åpne for folk-til-folk-samarbeid så lang dette lar seg gjøre, fortsetter Trettebergstuen.

Erklæringen kan du lese her.