-Stort utbytte av samarbeid

NMF og NBF finner tonen på saker det med fordel kan samarbeides om.

-Vi har et stort utbytte av å samarbeide, både om politiske og administrative saker. Det sier NMF-president Emilie Westbye.

Emilie Westbye på møte med NBF.

Møtene mellom administrativ og politisk ledelse i Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Bilsportforbund (NBF) fortsetter. Denne uken ble det faste samarbeidsmøtet arrangert.

-Det er spesielt viktig med erfaringsutveksling rundt anlegg og miljø, sier Emilie Westbye.

Både NBF-president Per Madsen og NMF-president Emilie Westbye mener at det er viktig å finne samspill på enkelte områder.

-Forbundene møtes jevnlig, og vi har gode planer også for det fremtidige samarbeidet, sier Westbye.

Tekst: Lasse Gimnes

Hovedbilde: NMF-president Emilie Westbye i møte med NBF-president Per Madsen. Foto: Tony Isaksen