Stilling ledig som grenkoordinator

Forbundskontoret må styrke bemanningen.

I denne omgangen er det behov for å rekruttere en grenkoordinator. Grenkoordinatorene arbeider direkte mot arrangører og utøvere. De veileder og hjelper klubbene med tilleggsregler og bruk av stevneadministrasjonssystemet SAS, og de bistår utøvere som skal konkurrere utenlands, da særlig i EM og VM. Mye av arbeidsdagen foregår foran PC’en og med registreringer i SAS.

Grenkoordinatorene samarbeider seg imellom, men har gjerne hovedansvar for en eller flere av våre grener. De samarbeider også med de politisk valgte grenansvarlige rundt temaer som reglement, terminlister, utenlandsdeltagelse og lignende sportsrelaterte temaer.

Vi ønsker oss en medarbeider som kjenner minst en gren av motorsporten godt, gjerne som tidligere aktiv eller som arrangør. I tillegg må du kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig, helst også på engelsk. 

Utdanning og / eller praksis innenfor idrettsfag vil kunne være en fordel. 

Arbeidssted må være på forbundskontoret i Drammen.

Søknad med en kortfattet CV sendes på epost til nmf@nmfsport.no innen 1. april. Spørsmål kan rettes til senior rådgiver Pål Magnussen eller til fungerende generalsekretær Are Antonsen på telefon 32883290.