Status og råd fra toppidrettssjefen

Toppidrettssjef Tore Øvrebø om korona-situasjonen - samt tips og råd om hva man gjør og ikke gjør!

Nasjonen står samlet i kampen mot koronaviruset, også alle i toppidretten. Toppidrettssjefen svarer om situasjonen.

Dette er er hentet fra nettstedet www.olympiatoppen.no

Det er en krevende tid for samfunnet. All organisert idrettsaktivitet er avlyst, men utøverne til OL og Paralympics må fortsette sine forberedelser. I dette intervjuet forteller toppidrettssjef Tore Øvrebø om hvordan koronasituasjonen virker inn på toppidretten og forberedelsene til OL og Paralympics, skriver Øvrebø.

1.       Hva er det viktigste fokuset for Olympiatoppen akkurat nå?

Norge er i en krisesituasjon, og alle i toppidretten ønsker å bidra for at samfunnet skal komme igjennom denne vanskelige tiden på en så god måte som mulig. Vi som jobber i toppidretten kjenner på vårt ansvar for å bidra til å begrense, og etter hvert stoppe, smittespredningen. Alt vi gjør nå har som hovedfokus å unngå smitte og følge myndighetenes anbefalinger. Olympiatoppen og toppidretten for øvrig er en del av den nasjonale dugnaden mot koronaviruset.

2.       Hvordan forholder Olympiatoppen seg til forberedelsene til OL og Paralympics i Tokyo?

IOC, IPC, japanske myndigheter og arrangører har sendt ut et klart budskap om at lekene skal gjennomføres i sommer. Det betyr at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ha hovedfokus på å bekjempe koronaviruset, og samtidig gjøre det vi kan for å hjelpe utøverne til å forberede seg til lekene. Utøverne skal representere nasjonen i Tokyo, og det er Olympiatoppens ansvar, og vår plikt, å hjelpe utøverne så langt det er mulig, innenfor rammen av alle smittevernhensyn. Først må vi tenke hva som er best for samfunnet, så må vi tenke hvordan utøverne kan gjennomføre relevant trening med null smitterisiko og innenfor begrensningene om sosial avstand.

Les IOCs budskap tirsdag 17. mars om at utøverne oppfordres til å fortsette forberedelsene til OL.

3.       Selv om arrangøren sier at lekene vil bli gjennomført, er det ikke feil å ha fokus på OL og Paralympics nå?

Jeg har respekt for at dette spørsmålet blir stilt, og vi som jobber både med smittebegrensning og med utøvernes forberedelser, må hele tiden balansere dette riktig. Dette er et dilemma, og dilemmaer kan ikke løses, de må håndteres. OL og Paralympics er gigantiske arrangementer, og karrierens høydepunkt for utøverne. Ettersom både organisasjoner og myndigheter sier at lekene skal gjennomføres, så har vi et ansvar for å hjelpe utøverne. Dette ligger i NIFs mandat som olympisk og paralympisk komité og Olympiatoppens ansvar for forberedelser og gjennomføring av olympiske og paralympiske leker. Men uansett hvordan vi snur og vender på dette, er smittebegrensning og befolkningens helse viktigst.

4.       Hvordan går det med norske toppidrettsutøvere og landslag?

Norske toppidrettsutøvere er som folk flest. De er bekymret over utviklingen, de ønsker å gi sitt bidrag til kampen mot koronaviruset og de er opptatt av befolkningens, familiens og egen helse. Samtidig er trening og mesterskapsforberedelser toppidrettsutøvernes hverdag, og nå spesielt for dem som forbereder seg til Tokyo. Vi ser at sommerutøverne finner løsninger for å opprettholde treningen og forberedelsene til OL og Paralympics. Noen har styrkerom i leiligheten, flere har en tredemølle i kjelleren, enkelte har ro-maskin i stuen, naturen byr på gode treningsmuligheter, trappene i Granåsen kan brukes, Prestvannet, Fjellveien og de bratte bakkene i Damefallene. Selv om dette ikke dekker alle treningsbehov, så får de gjort en del basistrening. For vinterutøverne er jo denne perioden annerledes. Alle verdenscuper og konkurranser er stoppet, så nå er de aller fleste vinterutøverne i feriemodus, og har slik sett en enklere treningshverdag.

5.       Det er jo mange utøvere som har vært ute og reist, hvordan er karantene-situasjonen for utøverne?

Det er riktig. Mange norske sommerutøvere var på samlinger i utlandet da situasjonen endret seg. Det innebærer at i dag er mellom 50 og 75 utøvere inne i en 14- dagers karantene. Tilbakemeldingene tyder på at det går ganske greit. Det er mange som finner løsninger hjemme i leiligheten eller i huset sitt, og klarer å opprettholde et akseptabelt treningsopplegg. Mange utøvere har innredet hjemmene sine i lys av at de er idrettsutøvere, så akkurat nå får de, mer enn noen gang tidligere, bruk for utstyret de har hjemme.

6.       Er du kjent med om noen utøvere er blitt syke?

Vi har ingen informasjon som tilsier at noen utøvere Olympiatoppen jobber med er blitt smittet av viruset.


7.      
Hvilken aktivitet er det på Olympiatoppen i disse dager?

Det vil være enkelt økter i Olympiatoppens treningssenter og i Olympiahallen fremover. Bydelsoverlegen i Bydel Nordre Aker har, i samarbeid med smittevernoverlegen i Oslo kommune, gitt sin tilslutning til en praksis foreslått av Olympiatoppen, som ivaretar smittevernbestemmelsene og nødvendigheten av sosial avstand, som er bestemmelsens intensjon. Det vil bli anledning til å gjennomføre enkeltøkter, hvor det er maksimalt tre personer til stede i treningssenteret (750 kvm), og det samme for Olympiahallen (710 kvm), samtidig som alle smittevernhensyn, hygienetiltak og sosial avstand ivaretas. Denne praksisen vil kun gjelde for inntil 25 medaljekandidater (tre om gangen) til OL og Paralympics i Tokyo, og bakgrunnen er at IOC, IPC, japanske myndigheter og arrangører sier at lekene skal gjennomføres og forberedelsene fortsette. Dette betyr at prioriterte utøvere kan fortsette forberedelsene, og trene innenfor rammen av opplegget som er beskrevet, og i henhold til smittevernlovgivningen. Alle er enige om at smittevernet er det aller viktigste, og det kommer Olympiatoppen til å ivareta i samspill med utøverne og trenerne.

Ut over dette, er situasjonen at nesten alle Olympiatoppens ansatte jobber hjemmefra. Helseavdelingen på Olympiatoppen holder åpent, men foretar en stor del av konsultasjonene via Skype eller
telefon. Vi utfører noe forefallende vaktmesterarbeid på bygget, men ellers er det lite aktivitet.

8.       Har du en oppfordring til utøverne i den situasjonen de er i nå?

Norske toppidrettsutøvere er ansvarlige og solidariske, så jeg trenger ikke å oppfordre dem til å ta samfunnsansvar i den situasjonen vi er i. Men jeg vil oppfordre dem til å ta vare på seg selv og familiene sine, gjøre kloke valg og finne den riktige balansen mellom fokus på samfunnets dugnad og det daglige treningsarbeidet. Om de trenger hjelp til alternativ trening, så er de velkomne til å kontakte Olympiatoppens fagfolk, de har gode treningsløsninger for hjemmebruk.