Status etter to 2020-måneder

Mye er på gang i NMF, skriver generalsekretær Tony Isaksen.

Da er vi godt i gang med det nye året. Her har jeg laget en kort oppsummering av status på noen av områdene. Mye er nevnt – og mye er glemt.

Målsettingen er imidlertid klar. Den er å holde alle motorsport-interesserte godt informerte om hva vi driver med – og hva som er på gang.

Kommunikasjon

Marita har hatt sin siste dag i Norges Motorsportforbund. Det er Lasse Gimnes som fremover holder i fagområdet kommunikasjon. Lasse har bred erfaring med å bygge profiler (jobber med blant andre Warholm/Klæbo). Det blir viktig for oss å bygge profiler for å få mer omtale, og profilene vil også ha stor betydningen for arbeidet rundt markedsinntekter. Ta kontakt med Hege (Hege.Lorvik@nmfsport.no) om dere har tips/ideer rundt nye partnere.

Send inn ideer på nyhetssaker fortløpende til Lasse (lasse@gimcom.no).

Det er viktig at dere hjelper oss med informasjon. Dere må ta initiativ til å oppsøke informasjonen og gi oss en lyd når noe mangler. Noen ganger kan det være vanskelig å forutse hva som er utydelig når man står midt i det selv.

Nettside

En oppdatert og forenklet nettside er nå lansert og vi vil fremover jobbe for å rette feil og gjøre justeringer. Det er en hel del ting som fortsatt ikke er på plass, men det kommer fortløpende. Dette gjelder blant annet MITA/arrangement, dokumentsøk og kompetansesøk. Alle spørsmål knyttet til å utøve motorsport skal være beskrevet på nettsiden, slik at spørsmål fra våre medlemmer i hovedsak skal henvises dit. Meld fra fortløpende om mangler eller utydelige beskrivelser. Innspill sendes direkte til Lena (LenaElisabeth.Baardseth@nmfsport.no).

Nyhetsbrev – nederst på nettsiden, står det “meld meg på nyhetsbrev”. Hvis dere ikke allerede har gjort det så anbefaler jeg dere å melde dere på der. Her blir du abonnent på nyhetsbrevet. https://nmfsport.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=569be582d8d6d83e5eeb36b37&id=5c729abd2d

For øvrig ble det i denne uka produsert hele 15 nyhetssaker på vårt nettsted. Det må da være ny NMF-rekord!

Klubbutvikling

Konseptet «Kvalitetsklubb» vil fortløpende bli implementert, og administrasjonen jobber med å finne klubber som vil være piloter for dette prosjektet. Les dere opp på hva dette innebærer da det er avgjørende for utvikling av forbundet vårt. Kjenner dere noen som kan være interessert i være pilotklubb, meld gjerne ifra til Erik på klubbutvikling (ErikAllum.Ronstad@nmfsport.no).

Kurs

Det jobbes med å få en komplett oversikt over samtlige kurs og behovene for kurs i hele landet. Ta kontakt med Mats på kompetanse/utdanning/klubbstøtte for spørsmål i denne sammenheng (nmf@nmfsport.no).

NM-Veka

NM-veka vinter avholdes i området Lillehammer 25-29 mars. Følg med på hjemmesiden om informasjon rundt disse arrangementene. Spørsmål rettes til Erik som er prosjektleder (ErikAllum.Ronstad@nmfsport.no).

Toppidrett

På toppidrettssiden er det mye spennende som skjer, og rammene rundt de ulike teamene begynner å sette seg. Team Norway består av junior, utvikling og landslag som også blir veien og gå når du kommer inn i NMF sine team. Vi har spisset satsningen på landslaget. De som kommer opp, har nå en trapp å gå fra junior, direkte til landslag eller via utviklingslaget som er veldig likt fjorårets landslagssatsning. (mer om de ulike lagene på våre hjemmesider).

Det er gjennomført samlinger i mange av grenene, for både junior og senior med gode tilbakemeldinger. En av samlingene til Team Norway Junior ble holdt på NTG Bærum hvor vi har et godt samarbeid med godt resultat. Det er satt opp en faglig gruppe (Erland Thomasen, Pål Anders Ullevålseter og Marius Dammyr) som har ansvaret for utviklingslagene, og de som ikke har landslag i sin gren. Denne faglige gruppa skal også bistå trenere, enkeltutøvere som kan trenge kunnskap og rådgivning.

Politisk

Til informasjon jobbes det fortsatt med å styrke samarbeidet med både Norges Bilsportforbund og Norsk Motorcykkel Union. Vi møtes nå kvartalsvis, og løser samtidig saker som dukker opp underveis.

I forhold til motorsportforskriften jobber det fortsatt politisk både på Stortinget og i andre kretser for å ivareta våre interesser. Det er viktig for NMF å finne varige løsninger, og det er hva vi jobber mot. NBF er selvsagt tett med i denne prosessen.

I skrivende stund er det avholdt/avholdes det kommisjonsmøter tilsvarende i FIM/UIM.  NMF jobber stadig aktivt for å styrke vår politiske posisjon internasjonalt. Om en måneds tid er NMF invitert til presidenten i UIM for å drøfte politiske saker, samtidig som at flere av våre båtutøvere skal hedres.

Ønsker dere alle en fin mars måned!

Med vennlig hilsen

Tony Isaksen

Generalsekretær NMF