Startnummer Roadracing 2018

Informasjon til de som må bytte startnummerliste i Roadracing.

Med de nye endringene for startnummer i Roadracing er det mange som må over til en annen liste for å kunne komkurrere. De som må over i ny liste kan sende en e-post til nmf@nmfsport.no merket med “startnummer+Roadracing” så skal vi hjelpe så best vi kan med å tildele samme startnummer i den nye lista. E-posten må helst inneholde navn, SAS-ID og startnummer fra gammel liste. Dere kan også gjøre dette selv i SAS etter 1. februar.