Startnummer Enduro 2019

Det er innført en forenklet ordning i Enduro startnummer fra 2019

Vi har forenklet startnummeroppsett i Enduro. Det betyr at fra 2019 er det kun èn klasse som går fra 1-999. Dette uavhengig av hvilken konkurranseklasse man kjører. For et lite antall utøvere betyr det at de må velge et nytt startnummer fra den 01.02.19.

For spørsmål vedrørende endring/bytting av startnummer ta kontakt med oss på nmf@nmfsport.no