Stadig flere satser på brukt sportsutstyr

Satser på brukt!

En ny klubbundersøkelse viser at hele 93 prosent oppgir at det er viktig med gjenbruk av sportsutstyr. Av de spurte svarer hele 47 prosent at de har kjøpt brukt sportsutstyr eller sportstøy i løpet av det siste året. Det skriver NIF.

YouGov har i en fersk undersøkelse på vegne av Sparebank 1 undersøkt folks holdninger til brukt sportsutstyr. Resultatene fra undersøkelsen er meget oppløftende for norsk idrett – særlig i en tid hvor utstyrsjag og økte kostnader i barne- og ungdomsidretten har vært en bekymring hos mange.

– I mai kom det en studie fra Oslo Economics om økonomiske barrierer for deltakelse i idrett. Den viser at det særlig er et press mot stadig bedre utstyr i idretter der du trenger mye utstyr, og der utstyret er sentralt for å forbedre prestasjonen. Samtidig kan det i mange idretter oppstå et press om å ha det nyeste og “det beste” utstyret. Her spiller høyt ambisjonsnivå, resultatfokus og foreldrenes kjøpekraft inn som faktorer, forteller Mads Andreassen, leder idrettsfag og verdiarbeid i Norges idrettsforbund, til NIFs nettsider.

Meget positiv utvikling
Andreassen er svært glad for at så mange er positive til brukt utstyr.
– Jeg håper denne positive holdningen til brukt utstyr også har konsekvenser for hvordan man anskaffer seg utstyr. Det er økt fokus i samfunnet på gjenbruk, miljø og kostnader, og det bidrar til at det er enklere for flere å være med i idrett, sier han.

– Hva tenker du idrettslag kan gjøre for å redusere utstyrsjaget, redusere kostnader og få enda flere til å kjøpe brukt?

– Det er mange idrettslag og trenere som er tydelige i kommunikasjonen med utøvere og foreldre rundt å begrense mengden utstyr og kostnaden på utstyr. Det er viktig at enda flere idrettslag snakker om dette, for det må være en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør, sier Andreassen til NIF.

Han sier at vi alle har et ansvar som foreldre til å lære barna verdien av gjenbruk.
–  Vi skal også være bevisst på at selv om vi har “råd” til det beste utstyret til egne barn, skaper det et unødvendig press på andre familier, i tillegg til at det lærer barna våre at det er utstyret som avgjør prestasjonen deres i idrett og ikke deres egen innsats, sier Andreassen til NIFs nettside.