Søknad til Team Sør Trial

Er du mellom 13-16 år, vil trene for å bli bedre og delta i Region Cup Sør og nasjonale status løp? Da kan Team Sør Trial være noe for deg!

Team Sør Trial er NMF Region Sør sitt satsingsteam i trial og har vært i aktivitet i flere år. Team Sør Trial består av talentfulle utøvere (13-18 år) fra region sør. NMF Region Sør er eiere av teamet og har det økonomiske ansvaret. Trener og en foreldrekontakt valgt blant og av de foresatte på teamet drifter teamet i samarbeid med NMF Region Sør.

Målsetningen er å hjelpe frem regionale utøvere som ønsker å satse på trial som idrett gjennom målrettet arbeid. Andre målsetninger er å initiere økt fokus på trial som idrett i regionens klubber, gi regionale klubber og utøvere veiledning og hjelp i treningsarbeid, motta kunnskap fra Motorsportakademiet (MA), Team Norway og andre ressurser, og formidle kunnskap fra utøver til klubb.

Forutsetningene for at du skal kunne søke opptak er at du er mellom 13-16 år ved første gangs opptak, ønsker å trene for å bli bedre, at du er villig til å delta på Region Cup Sør og nasjonale statusløp (NC/NM), og gjerne også Nordisk/internasjonalt (er ikke et absolutt krav). Gutter og jenter vurderes separat ift. fysiske forutsetninger.

I Team Sør Trial kan vi tilby personlig oppfølging, treningsveiledning og mye kjøretrening. Årets uttakssamling avholdes 3. desember 2022 på Kristiansand Trialklubb sin bane. Opptakssamlingen vil bestå av fysiske tester, utøversamtale, info til utøver/foresatte og en kjøredel hvis mulig. Vil du ha hjelp til å nå dine mål og tror at Team Sør Trial kan være noe for
deg, send inn utfylt søknadskjema som vedlegg til e-post nmfregsor@outlook.com innen søknadsfristen 27.11.2022

Invitasjon søknad: Invitasjon_soke_teamsor_Trial_2023

Søknadsskjema: Soknadsskjema_Trial_RegionSor_2023