Søknad til Regionsteam i Trial 2020

Regionens Trial Team i NMF er satsingsgrupper på tvers av klubbene i regionen, slik at utøvere kan komme sammen å trene med de som har ambisjoner og er på omtrent samme nivå. Vi åpner for inntak av nye utøvere i 2020.
Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen fra 13 -17 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 2 år) og nasjonalt/evt. internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av året kan du søke på teamet.

Søknadsfrist er 15 Januar 2020. Beskjed om opptak i teamet kan forventes så snart som mulig etter søknadsfristen.

Denne søknadsrunden gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak i teamet.

For mer info se søknadskjema evt. ta kontakt med Marianne tlf 45235898.

Søknadskjema: https://forms.gle/3opgCMqP1jeUtMsu6