Søknad om refusjon av reisekostnader i forbindelse med ekstraordinært ting og årsmøter

Som klubb kan dere oversende kvitteringer for alle delegatene deres i forbindelse med reise til ekstraordinært tinget og årsmøter 4 og 5. mai 2019

Kvitteringene sender dere direkte til meg på mail: mathea.skogajohansen@nmfsport.no  

FRIST: innen 1. juni 2019

TAKK FOR AT DERE MØTTE OPP!

Mvh Mathea (økonomisjef)