Søker etter kandidater til valgkomiteen

Jakter på frivillige!

Grenleder Hans Nikolaisen (bildet) i elektro onroad RSM jobber nå med å finne frivillige – og etterlyser kandidater til valgkomiteen.

-Vi søker kandidater til lederverv og to medlemmer. Dette er jo en av de viktigste funksjoner vi har for tiden som kommer, sier Hans Nikolaisen.

Selve styret begynner å ta form.

-Vi er nå på god vei til å få et meget godt og komplett styre i radiostyrt motorsport, men vi er avhengige av å ha en god valgkomite, sier han.

Han oppfordrer nedlemmer til å ta initiativ.

-Så gå gjerne i tenkeboksen og vurder deg selv eller andre som kandidat til dette vervet. Dette er også en av de funksjonene som ikke krever mye arbeide, sier Nikolaisen.

Nikolaisen takker de som nå går ut av valgkomiteen.

-Så vil jeg benytte anledningen til å takke avtroppende valgkomite Robin Houmb, Asbjørn Valsø og Jonas Bergstrøm Ramsrud for jobben de har gjort, sier Nikolaisen. 

Frist for å melde inn kandidater er satt til til 31. mars.