Smittevernveilederen er oppdatert

Veilederen er ajourført!

Nå er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett.

Se hele veilederen her. Følgende endringer gjelder fra og med mandag 4. januar, skriver NIF: 

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Her finner du veilederens endringslogg

Og her finner du relaterte artikler fra NMF:

Koronainformasjon • Norges Motorsportforbund (nmfsport.no)