Slik utvikler du klubben din!

På tide å utvikle klubben din?

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag.

Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder. Styret i idrettslaget har ansvaret for gjennomføringen. Det er styreleder som kan besvare på vegne av idrettslaget.

Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb.

Første del av Bedre Klubb kan gjennomføres som del av et styremøte (+/- 20 min – avhengig av diskusjonsomfang). Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. 

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.

Parallelt med oppstart av Kvalitetsklubb (se egen nyhetssak her), så vil vi i en tidlig fase starte en bevisstgjøring ut mot klubbene, ved å ta tempen på den enkelte klubb og region. Dette vil gi alle involverte parter en verdifull innsikt i jobben som skal gjøres videre. Derfor oppfordrer vi alle klubber til gjennomføre Bedre Klubb (rettet mot styret i klubben), hvor det mest elementære i driften av et idrettslag vil bli vektlagt (ikke sport/aktivitet).  

NMF ønsker med dette ikke å arrestere de klubber som ikke oppfølger de ideelle kriterier rundt drift av sitt idrettslag, men heller å synliggjøre hvilke leveranser og hjelp den enkelte klubb trenger for å kunne utvikle seg videre. NMF håper flest mulige klubber vil delta, til det best for utviklingen av egen klubb og Norsk Motorsport. For de klubber som ønsker å bli en del av Kvalitetsklubb, så vil gjennomført Bedre klubb del 1også være en forutsetning for å få godkjent sin søknad.      

Foto: Gultvedt

Tekst: Erik Allum Rønstad