Slik kan idretten inkludere flyktninger fra krigsområder

Hvordan kan idrettslagene ta imot og inkludere barn og ungdom som kommer fra krigsområder? Det er temaet på det digitale møtet i dag i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets og Norges Idrettsforbund.

Programmet er som følgende:

  • Velkommen v/Møre og Romsdal idrettskrets
  • Informasjon fra Norges idrettsforbund v/Elin Horn
  • Barrierer for deltakelse v/Katrine Berg, lærer og medlem av Team Samfunn i Molde FK bredde
  • Hvordan snakke med barn og unge som har opplevd traume / er i krise v/Magne Furuseth leder for kriseteamet for omsorgsberedskap i Molde kommune

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/kalender/hvordan-kan-idrettslagene-ta-imot-og-inkludere-barn-og-ungdom-som-kommer-fra-krigsomrader/