Slik kan du sette dagsorden på NMFs nettsted

Råd og tips!

Mange motorsport-entusiaster sender nå inn innhold for å bli publisert på nyhetsplass på NMFs nettsted.

-Og vi setter stor pris på det. Dess bedre og mer relevant informasjon – kort og godt – som sendes, dess større muligheter for publisering, sier Lasse Gimnes i GimCom AS, som jobber noen timer i uken for å produsere nyhetssaker.

Han presiserer at det er viktig å være kort og konsis. Og gjerne med bilde og bildetekst – samt lenke til eventuelle resultater.

-Det er de som treffer med innholdet som har størst sannsynlighet for å bli publisert. Kort, korrekt og greit. Med de aller viktigste dataene, som gjerne kan klippes og limes, sier Lasse Gimnes.

Gimnes sier at det ikke er noe selvfølge at ting blir publisert.

-Vårt mål er å ha en jevn produksjon av nyheter. Noe vil komme på, andre ting ikke. Her blir det en kontinuerlig vurdering, på samme måte som i andre medier. Og dess mer tilrettelagt budskapet er, dess større sannsynlighet for publisering, sier Lasse Gimnes.

-Og avhandlinger fra A til Å prioriteres ikke. Dette er først og fremst smånyheter, også kalt nyhetsnotiser, sier Gimnes.

Han forteller at det er viktig å inkludere relevant informasjon, for å sannsynnliggjøre publisering.

-Ja, vi må for eksempel vite hva slags type arrangement det handler om, hvilke klasser som er representert, hvor går arrangementet, når arrangeres det, hva forventes av deltakelse med mer, hvem vant i fjor og så videre. Det kan være forehåndssaker eller nyheter i etterkant, sier Gimnes.

Og Gimnes vil gjerne ha sitater – det vil si “XXX XXXXX, sier XXXX”.

-Ja, sitater er viktig. Jeg vil gjerne ha det. Det gjør artikkelen mer lesverdig, sier Gimnes.

Det er også viktig at man bruker korrekt format.

-Unngå Excel og PDF. Skriv inn i selve mailen, samt vedlegg bilder med bildetekster. Det er lurt å vite hvem som er avbildet. Helst også unngå å sende en drøss med linker, sier Gimnes.

-Og dess bedre forarbeid som gjøres, dess større sannsynlighet for publisering, sier Gimnes.

Saker kan sendes inn til lasse@gimcom.no