Slik går du frem ved samordnet rapportering

Tips rundt samordnet registrering!

Slik går du frem ved samordnet rapportering!

Fristen for å registrere opplysningene flyttes fra 31. januar til 30. april, ifølge Norges Idrettsforbund.

Dette er for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen for momskompensasjon og for utstyrsmidler. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte f.eks. mht. hvem som er valgt inn i styret, skriver NIF

Mer om samordnet rapportering finner du på NIF sine sider:

Samordnet rapportering

Foto:NIF