Slik går du frem dersom ikke årsmøtet kan gjennomføres

Dette skal hjelpe deg og klubben din hvis ikke årsmøtet kan arrangeres som normalt.

Dette gjør du dersom årsmøtet må utsettes i disse korona-tider.

Situasjonen med spredning av korona-viruset medfører at noen idrettslag ikke kan avholde årsmøte innen fristen som er 31. mars, skriver NIF på sine hjemmesider..

Dette kan skje som følge av ulike forhold, f.eks.:

  • Folkehelseinstituttets (FHI) råd knyttet til arrangementer og samlinger.
  • Kommunale vedtak eller råd knyttet til arrangementer og samlinger.
  • Kommunale vedtak eller råd knyttet til det aktuelle årsmøtet.

Dersom det foreligger forhold som gjør at idrettslaget ikke vil kunne avholde årsmøtet innen 31. mars, må idrettslaget kontakte idrettskretsen og informere om dette. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Er det noen særlige krav til hvordan årsmøtet skal avholdes som følge av koronavirus-situasjonen?

NIF har ingen egne krav, men det kan foreligge vedtak fra kommunestyret, kommunelegen, Helsedirektoratet eller andre offentlige myndigheter, som begrenser eller påvirker gjennomføringer av møter. Det foreligger også nasjonale råd utarbeidet av FHI, skriver NIF.

Idrettslaget bør derfor undersøke med lokale helsemyndigheter om det foreligger lokale begrensninger, samt følge de råd ved arrangementer og samlinger gitt av FHI. Se her.

Hva gjør styret hvis medlemmer henvender seg til styret og ber om at årsmøtet avlyses/utsettes?

Etter idrettslagets lov er idrettslaget forpliktet til å gjennomføre årsmøter innen 31. mars. Styret bør planlegge for gjennomføring av årsmøter med mindre dette ikke vil kunne gjennomføres i samsvar med nasjonale og lokale vedtak og anbefalinger fra FHI og øvrige offentlige myndigheter.

Idrettslaget må søke bistand hos lokale helsemyndigheter dersom de er usikre på om årsmøtet bør avholdes eller ikke.

Kan idrettslaget kontakte NIF eller idrettskretsen for å få råd ifm. avholdelse av årsmøtet?

NIF og idrettskretsene har ikke særlig kompetanse på medisin eller smittevern, og vil bare kunne henvise idrettslaget til den informasjonen som offentlige myndigheter gir. Dersom idrettslaget ikke kan gjennomføre årsmøtet på ordinært vis innen 31. mars 2020, skal idrettslaget ta kontakt med idrettskretsen for å opplyse om dette.    

Kan et idrettslag avholde årsmøte digitalt?

NIFs regelverk åpner ikke for dette, men NIFs lovutvalg har fått i oppgave å vurdere om den situasjonen vi er i, innebærer at dette likevel skal være mulig, og i så fall på hvilken måte. Når uttalelsen foreligger, vil det bli lagt ut informasjon her, og idrettskretsene vil få veiledning for å hjelpe idrettslagene.