Skodje Trialklubb får tilskudd til mangfolds-og inkluderingstiltak

Skodje Trialklubb har fått en etterlengtet boost for sin jentesatsing etter å ha mottatt en støtte på kr 404 000 fra Lotteri-og stiftelsestilsynet.

Klubbens kasserer og styremedlem Sølvi sendte en søknad i februar om tilskudd til mangfolds-og inkluderingstiltak i idretten, spesielt rettet mot jenter mellom 6 og 19 år som opplever særlige barrierer i idretten eller er underrepresentert.

På tirsdag fikk klubben den gode nyheten om at søknaden var innvilget. Klubben har nå midler til å styrke sin jentesatsing og legge til rette for et inkluderende miljø der alle jenter kan delta.

I går tidlig møtte jentene som hadde anledning opp på klubben for en feiring av den store nyheten. Det var også til stede noen politikere, deriblant Geir Ove Leite og Tove Nygård fra Arbeiderpartiet og Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke.

Skodje Trialklubb er nå ivrig på å begynne arbeidet med å utvikle en inkluderende og mangfoldig klubb.

Foto: Skodje Trialklubb Facebook