Siste frist for søknad om tippemidler

I dag er aller siste frist for søknad om spillemidler hos Norsk Tipping.

De som skal ha muligheten til å få tippemidler, må sette opp farten. Dersom prosessen da ikke allerede er unnagjort.

Tekst: Lasse Gimnes

Foto: NMF/Privat

-Ja, nå haster det. I dag er siste mulighet, sier økonomisjef Mathea Skoga Johnsen hos NMF.

Mathea Skoga Johnsen.

Søknadsfristen er satt til 4. mars – og dette gjøres via Sportsadmin. Nå er det opp til klubbene å benytte muligheten.

-Dette er en mulighet som jeg synes mange bør benytte. Her er det penger å spare, i forhold til det å ta kostnadene selv uten støtte fra Norsk Tipping. Spillemidlene hos NT er viktige for klubbene våre, sier økonomisjef Mathea Skoga Johnsen hos NMF.

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr som er kjøpt i 2019, det vil si med fakturadato i 2019.

-Både særkretser og regioner kan søke. Det samme gjelder idrettslag/klubber. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes for at klubber som kjøper det leasede utstyret kan søke om tilskudd, sier Mathea i NMF.

Eksempel på godkjent utstyr er som følgende:

Norges Motorsportforbund – Utstyr til ombygging/tilpassing av kjøretøy til personer med nedsatt funksjonsevne – Utstyr for å tilpasse RC-biler til personer med nedsatt funksjonsevne – Sikkerhetssbåt – Sikkerhetskjøretøy med slede/ tilhengere til snøscooter og ATV – Rekrutteringsutstyr til båtsport – Rekrutteringskjøretøy radiostyrt motorsport – Rekrutteringssykler trial – Rekrutteringssykler motocross – Rekrutteringssykler roadracing – Rekrutteringskjøretøy snøscooter – Sikkerhetsutstyr – klubbpakke (2 hjelmer, 2 par støvler, 2 stk. brynjer, 2 par knebeskyttere) – Firehjulssykler ATV, RC-biler til utlån – Mobile ramper – Telleanlegg koffertsett – Sikkerhetsvant