Siste frist for påmelding til digitalt klubblederseminar

Onsdag 14. april klokken 23:59 er absolutt siste frist for påmelding!

NMF inviterte til digital klubbledersamling 24. april for alle klubbledere og tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund. Frist for å melde seg på er onsdag 14. april.

Agenda for dagen er klubbutvikling og forbundets fremtid. Dagen er lagt opp som et diskusjonsseminar med gruppeoppgaver og samtaler på tvers av grener og seksjoner. Det er også satt av tid til diskusjoner i grenvise møter, med temaer mer relevant til grenene. Det vil også være en kort sekvens med oppdatering på koronaregler, samt annen viktig informasjon.

Påmelding gjøres via deltager.no, link er sendt direkte til alle klubbledere. Alle vil få tilsendt møtelink etter fristen har gått ut.

-Jeg ser frem til å treffe så mange klubbledere som mulig på denne samlingen. Jeg tror vi alle har behov for å prate sammen, utveksle ideer og erfaringer, spesielt nå når vi ikke har mulighet møtes fysisk, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth hos NMF