Setter profildag på vent

Profil-dag med motorsportens største profiler blir flyttet på!

Norges Motorsportforbund med assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet) i spissen har bestemt seg for å flytte på den kommende profildagen for noen av spydspissene innen norsk motorsport.

Etter planen skulle denne profildagen ha blitt arrangert 1. april. Den er nå innstilt i første omgang, på grunn av korona-situasjonen. Ny dato vil komme senere.

-Det eneste riktige for oss er å avlyse profildagen, men vi kommer nærmere tilbake når situasjonen er blitt en annen, sier Lena Baardseth.

Ingveig Håkonsen var på plass på første profildag via NMF.

Den første profildagen med blant andre Ingveig Håkonsen ble arrangert i februar måned der utøverne fikk kursing i hvordan de skal bygge og forvalte sin profil, hvordan de skal lage sin strategi for kommunikasjon, sponsorstrategi samt medietrening.

Lasse Gimnes.

Meningen var at neste pulje skulle få sin profildag 1. april.

-Dette får vi ta igjen senere. Motorsporten har mange spennende idrettsutøvere som har potensial til å bli sterke profiler. Dette skal på sikt også gi mer medieomtale – og mer total eksponering via sosiale medier også, sier Lasse Gimnes i GimCom som holder kursene.