Seksjonsstyrelederen inviterer til dialogmøte

Dialogmøte, snøscooter
18. april 18:00-20:00

Jeg heter Erling Hjelmeng og er ny seksjonsstyreleder for snøscooter. Bor i Bærum men er tilknyttet Valdres MSK. Jeg vil gjerne invitere til et møte med klubbene for bli bedre kjent, men også for å orientere om de strategiske målene seksjonsstyret har vedtatt (bl.a. fokus på rekruttering). Dessuten tenkte jeg å gå gjennom saken om organisasjonsendringer i NMF som skal opp på Forbundstinget helgen 21-23 april, med fokus på hva forslagene betyr for snøscooter.

Snøscooter har vokst betydelig (målt i antall lisenser) det siste året, og det er gledelig. Men det er langt igjen for å gjøre sporten virkelig synlig. Forrige helg var det NM SNX på Singsås, i april blir det sannsynligvis NM bakke i Åseral, og siste helgen i april både EM og VM SNX i Kirkenes. Så mye å glede seg over. Håper vi klarer å samle så mange som mulig til et dialogmøte 18. april 18-20 for en snøscooterprat og orientering om tinget og NMFs arbeid.

Nedenfor ligger linker til Teamsmøtet og dokumentene til forbundstinget. Snøscooterseksjonens vedtak om strategi er klippet inn nederst: Her er det fokus på rekruttering – det kommer en ny søknadsrunde om rekrutteringsmidler i god tid før 23/24-sesongen.

Altså: Følg Teams-linken nedenfor tirsdag 18. april kl 18, og send gjerne videre til de relevante kontaktpersonene for snøscooter!

Vennlig hilsen

Erling Hjelmeng

Klikk her for å bli med i møtet

Tingdokumentet: https://nmfsport.no/nyheter/saksdokument-forbundstinget-2023/

Strategi 2023-25 Seksjon snøscooter (vedtaket følger NMFs overordnede “NMF vil” strategi, og strategiske mål er formulert som delmål under dette).

NMF vil: Alle med

Satse på rekruttering til klubbene på tvers av grener

Tiltak:

Teamsmøter med tips og deling av suksesshistorier

Utlyse rekrutteringsmidler på tvers av grener.

Målsetning: Rekrutteringstiltak igangsatt i klubbene sesongen 2023-24. F.eks. støtte til pilotstevner, “kom og prøv dager”, rekrutteringskjøretøy (200-maskiner)

Innlemme elektrisk i SR

NMF vil: Klubben i mitt hjerte

Bygge tettere relasjoner mellom NMF og klubbene, samt mellom klubbene

Tiltak: Flere felles møtepunkter (f.eks. Teamsmøter) for å snakke direkte med klubbene og gjøre NMFs tilbud bedre kjent

Legge til rette for regionale mesterskap/serier

NMF vil: Bedre motorsportanlegg og flere næranlegg

Tiltak: Støtte initiativer til å bygge opp miljøer

Målsetning: To nye klubber med anlegg etablert ila. perioden.