Seksjonslederen i båt melder om usikkerhet rundt 2021-sesongen

Er forberedt på mer covid-19-utfordringer. Men håper fremdeles på en aktiv sesong!

Seksjonslederen i båt, Mette Moen Knudsen (bildet), melder om godt samspill og miljø, men at det er mange spørsmålstegn før 2021-sesongen. Usikkerheten skyldes covid-19-situasjonen. Men hun håper fremdeles på masse konkurranser og aktivitet – i vannet!

Hun oppsummerer nå siste sesong.

-Sesongen kom  sent i gang, men det har blitt avholdt arrangementer i alle av seksjonens grener, inkludert NM i offshore og aquabike, samt ett åpent internasjonalt race i rundbane. Det har vært utfordrende da de fleste av våre arrangementer arrangeres i sommerhalvåret og i bynære/sentrums strøk hvor det er mye mennesker. Klubbene har samarbeidet tett med de ulike kommuneoverlegene for å få til gode arrangementer i henhold til de til en hver tid gjeldene retningslinjer. Det er et godt miljø i båtsporten og det har vært god stemning blant utøverne da de endelig kom i gang med årets sesong, sier Mette Moen Knudsen.

Det ble mye heldigitalt for Moen Knudsen og båtsporten i år.

-Årets generalforsamling i det internasjonale båtsportforbundet, UIM, ble i år heldigitalt grunnet den pågående covid-19 -pandemien. Alle komitemøter ble spredt utover to uker i forkant av generalforsamlingen. Som seksjonsstyreleder deltok jeg på vegne av forbundet på generalforsamlingen. Grunnet heldigital gjennomføring valgte UIM å ikke avholde personvalg og alle verv/posisjoner ble forlenget i to år. Norge har da videre følgende posisjoner i UIM: Marit Strømøy, leder utøverkomiteen, Harald Halvorsen medlem cominoff og Ivar Schjetlein medlem aquabike, sier Mette Moen Knudsen. 

De norske fargene er godt representerte i verdenstoppen innen båtsporten.

-Seksjonen har utøvere i alle grener som hevder seg i verdenstoppen. Det har vært få eller ingen race internasjonalt i år. Det er stor usikkerhet hvordan neste sesong blir, men det foreligger allerede en spennende terminliste som vi bare må krysse fingrene for at vil kunne gjennomføres. Ellers er klubbene i full gang med å planlegge sesongen 2021, og med de søknader som har kommet for å arrangere race, har jeg stor tro på at vi skal kunne klare å få til mange bra race i alle av seksjonens grener. I tillegg skal ulike grener også delta på NM-veka og på Hoveleieren. Med de erfaringer som klubbene har gjort seg i år, med tanke på den utfordrende situasjonen vi har vært i med covid-19, har jeg stor tro på at vi skal få til en god sesong her hjemme, forteller seksjonslederen.

Hun støtter at helgens MSK skal gå via digitale plattformer.

-Nå står seksjonsårsmøte og motorsportkonferanse for døren. Jeg hadde sett frem til å møte våre representanter fra seksjonens klubber, men støtter fullt beslutningen om at årets årsmøte og konferanse gjennomføres digitalt. Jeg har full tillit til at administrasjonen får til den tekniske gjennomføringen på en god måte.  Jeg har takket ja til gjenvalg som seksjonsstyreleder og er innstilt av valgkomiteen. Får jeg på årsmøtet fornyet tillit av våre klubber vil jeg fortsette å jobbe for og fremme båtsportens beste. Det vil si jobbe for gode rammebetingelser og utvikling av sporten i et tett samarbeid med de grenansvarlige i seksjonsstyret, avslutter Moen Knudsen.