Seksjonsårsmøte Snøscooter 2018

Det ble dessverre ved en feiltakelse lagt ut feil dokument ifm saksdokumentene til Snøscooterseksjonens årsmøte. Riktig dokument ligger nå ute, du finner det her. Vi beklager dette.