Se opptak fra åpen time i regi av Idrettsstyret

Koronasituasjonen og idretten på dagsorden!

Hvilke konsekvenser har koronasituasjonen gitt norsk idrett, og hvordan kan idrettens scenarioarbeid bidra til at norsk idrett skal komme seg gjennom koronakrisen på en kontrollert og styrket måte?

Dette var noen av temaene på Åpen time for pressen 26. mai. 

Idrettstyret avholdt sitt 10. styremøte 18.-19. mai og inviterte pressen til Åpen time tirsdag 26. mai. 

Se opptak fra Åpen time her.