Satser på gjennomføring av NM

Vedtak om NM dersom alt går etter planen!

Seksjonsstyret i snøscooter har vedtatt at de ønsker å gjennomføre NM for stadioncross og individuelt sesongen 2021. Her er disiplinen representert ved Patrick Lillevik i farta (bildet).

-Torsdag 25. mars ble det fattet vedtak på at NM for stadioncross og NM individuelt vil tilfalle Hattfjelldal helgen 23.-25. april. Vedtaket bygger på sak fra forrige ukes seksjonsstyremøte hvor det ble vedtatt å utsette NM for stadioncross og NM individuelt fra 26.-28. mars grunnet skjerpede tiltak rundt koronapandemien, skriver seksjonsstyret.

Verdal måtte si nei takk.

-Verdal MK ble forespurt om de kunne avholde så sent i sesongen som 23.-25. april. Da de avkreftet denne muligheten ble det gjennomført saksbehandling via epost om hvem som skulle få avholde NM for sesongen 2021. Grunnet den korte tidsfristen kunne man ikke starte på en helt ny prosess med å finne kandidater. Hattfjelldal hadde stilt seg til disposisjon tidligere i sesongen da det var usikkert med gjennomføring sammen med NM-Veka konseptet, i følge et referat fra seksjonsstyret.

Hattfjelldal er forespurt.

-Seksjonsstyret vedtok derfor å forespørre Hattfjelldal om de kunne avholde så sent i sesongen. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart Hattfjelldal har svart på forespørselen. Gjennomføring forbeholder at det åpnes opp for gjennomføring av konkurranser og at det er smittevernsmessig forsvarlig, er å lese i dokumentet fra seksjonsstyret.