Samordnet rapportering er åpnet

Klar, ferdig rapportering!

Da er rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2020 åpnet.

Samtlige idrettslag/klubber skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 innen 30. april.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av denne samordnede søknad og rapporteringen, skriver NIF på sine sider.

Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (klubbAdmin), skriver NIF.

-Dette er viktig informasjon for samtlige klubber, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth i NMF.

Se artikkel på idrettsforbundets nettside her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/nyheter/apning-av-samordnet-soknad-og-rapportering-2020/