Samferdselsministeren møtte motorsporten

Lederne i motorsporten har i dag møtt samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen og embetsverket i Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet for å drøfte motorsportens rammebetingelser i Norge.

Det var særlig motorsportforskriften som var satt under lupen, spesielt med utgangspunkt i at NMF har spilt inn et endringsforslag i samråd med NMCU og de tyngste opplæringsvirksomhetene på mc siden for å få en bedre tilrettelegging for hastighets- og mestringsopplæring på landets asfaltbaner.

Ved siden av NMF deltok Norges Bilsportforbund, Kongelig Norsk Automobilklub, Norges Automobil Forbund, Norsk Motorklub og Norges Motorcykkel Union. Alle organisasjonene var svært samstemte om at motorsportforskriften gir motorsporten en svært verdifull selvråderett og samtidig en trygghet for at aktiviteten foregår i forsvarlige og trygge former.