Rutiner for reiseregninger

NMF benytter nå Visma Expense for reiseregninger og utgiftsrefusjon for ansatte, tillitsvalgte, trenere og utøvere.

Dette skal bidra til hyppigere utbetalinger, som utgangspunkt 1-2 ganger pr mnd. All utbetaling forutsetter korrekt utfylt reiseregning og korrekte vedlagte bilag, samt at attestasjonen er foretatt av den budsjettansvarlige. Den enkelte kan i sin profil følge statusen på sin reiseregning og hvor den ligger til enhver tid. Tilbakemeldingene fra de som har tatt i bruk systemet er i hovedsak veldig positive. Nye brukere legges inn i systemet fortløpende.