Roadracing arrangørkonferanse 10-11. februar 2018 med oppdateringseminar

Årets arrangørkonferanse Roadracing arrangeres lørdag 10 feb og søndag 11 feb. Sted: Oslo. Oppland Burger - møtelokaler på Østbanehallen. Overnatting anbefales: Thon Hotell Opera som ligger vegg i vegg.

Selve konferansen blir i år avholdt i lokalene til Oppland Burger i Oslo sentrum. Her får vi megaplass til hyggelig racing-pris med nødvendig fasiliteter. Vi har kontakt med Thon Hotell Opera vedr overnatting. Pris kr 1365 pr natt med frokost. Om noen velger å benytte annet hotell, privat overnatting og lignende er det selvsagt helt fritt valg.

Påmelding: 

 

Påmelding til arrangørkonferansen gjøres til Elizabeth Kobberød; elizabeth@bikeport.no

De som skal delta på oppdateringsseminaret må også melde seg på via MinIdrett. Kurset heter “Oppdateringsseminar, arrangørkonferanse roadracing, Oslo”. 

 

Foreløpig tidsplan:

Lørdag 10 feb.:

10:00-15:00: Oppdateringsseminar. Lunsj inkludert.

De som deltok på oppdatering i forbindelse med arrangørkonferansen i fjor, og de som deltok på jurylederseminar før jul har gyldig lisens ut 2020, og trenger derfor ikke oppdatering. 

15:00-18:00: Arrangørkonfereanse 2018

Kveld: Felles middag

Søndag:

0900- xxxx: Arrangørkonferansen – workshop i SAS for å ferdigstille løpene mest mulig, lage felles tilleggsregler, tidskjema m.m.