Resolusjon fra NIFs ledermøte om netthets og mobbing

Under NIFs ledermøte i Tromsø ble blant annet følgende resolusjon vedtatt:

Netthets og mobbing er et problem både i samfunnet og i idretten. En negativ utvikling er at de som tar på seg ansvar i idretten opplever økt påkjenning gjennom hets og trusler på nett. Dette er et problem for frivillige, tillitsvalgte, utøvere og ansatte i norsk idrett på alle nivå. Om vi ikke tar tak i denne utfordringen, mister vi mange dyktige nåværende og fremtidige ressurspersoner, skriver NIF.

Idretten skal ha nulltoleranse for netthets og mobbing. Vi har alle et ansvar for å si ifra og følge opp slike handlinger. Den som selv blir utsatt skal ikke stå alene. Når en av oss blir hetset, må vi ta ansvar.

Vi skal alltid være åpne for synspunkt, motargument og kritikk. Men det er forskjell på kritikk og hets, og uakseptabel oppførsel skal det reageres på.

Idretten har et ansvar for å: 

  • Forebygge netthets og mobbing
  • Følge opp og støtte de som blir utsatt for netthets og mobbing.
  • Kontakte politiet om man er kjent med lovbrudd.
  • Behandle slike hendelser som disiplinærsaker.