Release av startnummer Roadracing utsatt

1. release for startnummeret i Roadracing skulle vært på julaften, men må utsettes.

Vedtak om priser på startnummer skulle opprinnelig behandles på forbundstyretmøtet den 14. desember, men pga en ekstraordinær sak som tok hele møtet ble derfor saken prissetting av startnummer utsatt.

På grunnlag av dette må release utsettes til saken er behandlet av forbundstyret.

Vi vil informere om dato så fort vi har dette klart.