Rekrutteringsprosessen for ny generalsekretær er startet

Forbundsstyret besluttet i styremøtet 17. juni å starte rekrutteringsprosessen av ny generalsekretær.

Det er pekt ut et ansettelsesutvalg bestående av president Per Velde, 1. visepresident Hans-Petter Engstrøm, visepresident snøscooter Line Karlsen, og sportsjef Tommy Rovelstad. Sistnevte er valgt av de ansatte. Utvalget har fått tips om 8 ulike rekrutteringsselskap og gjort en vurdering av disse. Utvalget har utarbeidet en anbudsunderlag og forespurt 5 av rekrutteringsselskapene om å gi tilbud med frist innen 7. juli. Utvalget vil evaluere tilbudene og velge samarbeidspartner etter sommerferien – i første del av august. Ambisjonen er at ansettelsesutvalget skal gi sin anbefaling om kandidat til ny generalsekretær til forbundsstyremøtet 25. oktober 2018, og tiltredelse i stillingen på nyåret 2019. Inntil da er Are Antonsen som kjent fungerende generalsekretær.