Reisefordeling MSK

Jamfør tidligere tingvedtak skal reisekostnader til MSK og ting fordeles.
I utregningen benyttes den billigste reiseform av fly eller bil.
Ved fly tas den billigste reisen tur/retur fra nærmeste flyplass. Ved bil benyttes 4,03 kr pr kilometer jf. Statens satser i 2022.

Vi oppfordrer de aktuelle klubbene til å gå gjennom oversikten.
Har du en kommentar? Ta kontakt på nmf@nmfsport.no innen 15. januar.

Offentlig reisefordeling MSK 2022