Regjeringen pålegges å endre politiattestordningen

Endringer når det gjelder idrett og politiattester!

Flertallet på Stortinget instruerer regjeringen å gjøre endringer på den såkalte politiattestordningen, skriver VG.

Det skaper begeistring i Norges idrettsforbund (NIF).

– Dagens vedtak er en gledens dag for norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll (bildet) til VG.

Som frivillig i norske idrettslag er man nødt til å legge frem en plettfri vandel for å kunne jobbe med barn. Denne politiattesten har man imidlertid ikke hatt anledning til å fornye dersom man har tilhørighet til samme klubb over lang tid, skriver VG.

Idrettsforbundet er blant dem som i flere år har ivret for at man bør kunne kreve en fornyelse av attesten. På den måten er det ikke lenger mulig at en person viser en ren attest, for så å begå et seksuelt overgrep og deretter fortsette i klubben uten at noen får vite om det som har skjedd.

Det er Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som sikret flertall i justiskomiteen tirsdag ettermiddag.

Se hele saken på VG:

https://www.vg.no/sport/i/dlkwLB/nif-jubel-regjeringen-paalegges-aa-endre-politiattestordningen