Regjeringen foreslår full momskompensasjon for idrettsanlegg

Foreslår full kompensasjon på moms!

Foreslår at alle godkjente søknader på idrettsanlegg får full kompensasjon.

I revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag, legges det opp til å øke ordningen med 55 prosent til 301 millioner kroner, skriver NTB og Aftenposten.

– Med dette forslaget vil regjeringen gjøre det mulig for alle de 532 søknadene som ligger til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet å få innvilget full momskompensasjon for sine idrettsanlegg, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Dersom bevilgningen over statsbudsjettet ikke hadde rukket til full kompensasjon, ville det blitt en lik prosentvis avkorting for alle godkjente søkere. Dette unngås dersom Stortinget godkjenner regjeringens forslag, ifølge Aftenposten.

– En avkorting ville rammet enkeltlag som har investert i egne idrettsanlegg hardt. Å sikre full kompensasjon av anleggsmomsen er derfor et viktig og riktig tiltak for å bedre den akutte situasjonen, sier Raja til NTB/Aftenposten.