Regional rådgivningstjeneste

1. juni ønsket vi Tor Linnerud velkommen tilbake til Norges Motorsportforbund som regional rådgiver. Sammen med Conrad Rye-Holmboe skal han fremover utgjøre forbundets regionale rådgivningstjeneste.

I korte hovedtrekk vil oppgavene primært dreie seg om å følge opp klubber og regioner:

Gi råd  – veilede
– Utvikle kompetanse
– Fremme aktivitet
– Kartlegging og behovsvurdering
– Skape begeistring og positivitet
– Fremme gode verdier, etikk og kultur

I tillegg for regionene:
–  Påse at de følger opp idrettskretsene (bl.a. årsmøter og søknadsprosesser)

Nøkkelopplysninger om tjenestene og direkte kontaktinformasjon publiseres på egne kontaktsider.