Referat fra åpent allmøte enduro

Tilstede: Asbjørn Sletholt, Tor Linnerud, Elin Linnerud, Geir Øyen, Kenneth Bang, Erik Sletholt, Atle Eriksrud, Geir Rolstad, Vibekke R. Wiik, Ruth Ramberg, Tom Hardangen, Andre Wold, X Burud, Pål Anders Ullevålseter, Robert Blomquist, Hans Kristian Bernhus, Benjamin G. Bernhus,  

Bakgrunnen for innkalling til et åpent allmøte er for å få innspill og ønsker for endurofremtiden i Norge. AS gjennomgikk sitt mandat som er gitt av forbund-styre.

Tor Linnerud åpner med å fortelle litt om forslaget til spesialreglementet som er skrevet av Lars Thore Thomassen. 

Reglementet er tilpasset kjørere og deltagere. Tanken er å ha ett basisreglement for enduro gjeldende for alle konkurranser, videre å ha et spesialreglement for hver type enduro man ønsker å arrangere. Eks: spesial, etappe, cross-enduro, x-treme osv.

Teknisk krav blir nevnt i form av støykravet. Det er nå likt som i motocross, nemlig 112 db. 

Kenneth Bang tar opp problemstillingen rundt klasseinndelinger. AS sier han tenker at alderklasser er mest fornuftig. Mange forslag, men det ble mest diskutert rundt klasse junior elite. Forslaget er gitt i at man endrer alder fra 16 til 23, til å tillate ungdom fra 13 eller 14 år med 125ccm å delta i denne klassen.

Kristiansand Enduro vil fremme sitt eget forslag om dette på Motorsportkonferansen.

AS presiserer at på seksjonårsmøte fredag vil det være valg av grenleder. Asbjørn Sletholt er satt opp som kandidat for grenleder i enduro, og Vibekke R. Wiik er kandidat for nestleder-stillingen. Innsendte forslag til seksjonsårsmøte vil bli behandlet der. Seksjonsstyre og grenledere vil bruke vedtatte forslag som retningslinjer for sitt videre arbeid. Frist for innlevering av forslag er 12. oktober. 

AS foreslår å ikke arrangere Norgescup, men heller satse på to hele helger med NM. Gjerne med ulik konkurranseform på hver enkelt dag. Videre forslag er å satse på breddeløp, eventuelt en breddecup som innebærer ett samarbeid mellom klubber. Som et eksempel samarbeidet Kongsberg, Kristiansand og Flittig (Skien) i 2018. Disse løpene har engasjert mange deltagere. 

Videre orienterte AS om hvordan grenen blir finansiert gjennom deltagelse for hvert innmeldte og arrangerte løp i SAS systemet. Det innbringer ca. kr. 5800,-. per internasjonale deltagelse i EM og VM, og gir ca. kr. 2750,- per pers. Damer og barn registrert i idrettregistreringen gir ca. kr. 175,- per pers. AS presiserte at per i dag er det registrert 40 aktive kvinner i enduro. Motocross har registrert 800 kvinner. Det er ingenting i veien for at en dame som blir registrert som aktiv i idrettsregistreringen, også kan være registrert som aktiv i flere grener. Står hun for eksempel i kiosken i ett enduroløp skal hun også registreres som aktiv innen enduro. I tillegg til at dette øker grenens tilskudd, gir det også klubben ett økt tilskudd når LokaleAktivitetsMidler (LAM) skal fordeles. Det er viktig at klubbene er aktive på idrettsregistreringen, og da spesielt av damer og barn.

Det forventes at inntekten til grenen blir svært lav i 2019, da det har vært liten aktivitet i 2018. 

Deltagelse i WECC serien, og andre kommersielle løp innbringer ingen inntekt til grenen. Dette er vanskelig å gjøre noe med på bakgrunn av FIM sitt reglement. 

Tor Linnerud appellerer til barneidrett og mangfold. Han ønsker å etablere et system hvor man endrer lisensordningen. Det er ønskelig med en grunnlisens som for eksempel kalles «Ferdighetstrening på motorsykkel». Det åpner for at den aktive kan få prøve seg på alle typer motorsykkel innenfor NMF. 

NMF ønsker å besøke klubber, for å kunne støtte og hjelpe til med videreutvikling og eventuelt andre saker.

Motorsportkonferansen:
Fredag 16 nov. Seksjonårsmøte
Lørdag 17 nov. Motorsportkonferansen
Søndag 18 nov. Klubbformannsmøte

Pål Anders Ullevålseter orienterer om landslaget, 4 EM, Team Norway, treninger, finansiering og fordeling av midler. Presiserer at landslaget driver toppidrett, men gir samtidig også svært mye bidrag i breddeidretten. Etterlyser en endring i miljøet, som å tenke mer helhetlig på treningen.

Appellerer videre til arrangement med større løp og registrerte sykler. Ønsker å skape mer blest og engasjement rundt grenen. 

Annet: 
Representantene fra Jevnaker ønsker flere deltagere til NC3 og 4.
Representantene fra Kongsberg påpekte at en god ting til å øke inntekten ved arrangement sitt er å skaffe seg sponsorblad. Videre kom forslag om promovideoer osv. 

Vi sees på MSK