Rapport fra UIM General Assembly

Årets General Assembly i UIM gikk av stabelen 14-21 oktober i Libanon.

Den norske delegasjonen bestod av
President NMF; Per Velde
Seksjonsstyreleder Hilde Slåttedalen
leder i i Athletes Committee; Marit Strømøy
medlem i Aquabike Committee; Ivar Skjetlein 
medlem i Offshore commision; Harald Halvorsen
forbundsadvokat, Geir Lilletvedt.

Under kan du lese Marit Strømøys rapport fra årets GA.

UIM GA ble avholdt i Beirut, Libanon 14-21. oktober 2018. Som leder i Athletes Committee har jeg rettighet til å delta i alle møter, inkludert closed meetings i de ulike komiteer og kommisjoner. I tillegg har jeg møterett/ plikt samt talerett i Council. Jeg vært tilstede på følgende møter under uken: 

 • Mandag 15: Cominsport
 • Tirsdag 16: Cominsafe
 • Onsdag 17: Samlet møte: Cominsafe, Comintech, Cominsport
 • Torsdag 18: Formula (kort pga eget møte)
  Athletes Committee
  Formula 1
 • Fredag 19: Calendar Meeting
  Brainstorming Session
  Council Meeting
 • Lørdag 20: Open Forum
  Council Meeting avlyst da alle saker ble behandlet på fredagens møte.
 • Søndag 21: General Assembly
  Council Meeting

Møtene har stort sett vært produktive med mange åpne og konstruktive debatter. Som leder i Athletes Comittee er det både viktig og hyggelig at vår stemme blir hørt og respektert. Ettersom mitt hovedområde er Rundbane og Norge har representanter i Aquabike Committe og Cominoff, er min rapport her stort sett begrenset til rundbane, foruten noen overordnede betraktninger.

Først og fremst har jeg i mitt møte, under Brainstorming og i min rapport til GA- møtet på søndag vist til to grunnleggende utfordringer i denne organisasjonen. 1) Vi må redusere gapet mellom den virkelig verden, bestående av førere, team og arrangører, og UIM som lovgivende organ. 2) Hvordan kan vi gjøre båtsporten mer attraktiv for media, sponsorer, arrangører, sponsorer og ikke minst nye og eksisterende førere.

I rapportene fra de ulike fører representanter er det to ting som går igjen. Førerne vil ha stabilitet. Stabilitet i regelverk og terminlistene. Vi har dessverre opplevd at VM-runder har blitt avlyst og ofte i siste liten. Spesielt F2 og Xcat har opplevd dette. Dette er uheldig på mange måter. Dels er en terminlistefestet VM runde en dato folk forholder seg til av praktiske og økonomiske årsaker. Dels er det også sånn at kanskje en VM runde blir valgt fremfor en annen. Når da originalstedet avlyser kunne vi kanskje ha hatt et alternativ som hadde vært 100%. Det er ingen enkel løsning på dette, men møtene henviste til at man må holde seg til fremsatte frister og ta løpene av terminlisten dersom arrangør ikke overholder disse.

En tidlig satt internasjonal terminliste man kan stole på, gjør det også mye enklere for de ulike nasjonene å sette sine terminlister. Vi må oppfordre til økt nasjonal racing. Det er der vi rekrutterer, utdanner og fostrer fremtidige internasjonale mestere.

På rundbanesiden var det 65 forslag inne. Jeg skal ikke gå igjennom alle her, men alle regelendringer ligger nå allerede ute på UIM’s sider. Sjekk https://www.uimpowerboating.com/Documents.aspx?type=6

Sikkerhet har vært et viktig tema de siste GA’ene. Majoritene av våre førere har hatt en grunnleggende oppfattelse at Cominsafe med Bob Wartinger i spissen, har vært i overkant aktiv i sitt arbeide med komme med sikkerhetstiltak som i enkelte tilfeller har blitt oppfattet som «overkill» for visse klasser eller grener. I årets GA så vi en mer balansert debatt.

Det er ingen tvil om at regelverket rundt sikkerheten i Hydroklassene har vært et viktig poeng. Her har man i påvente av en eventuell cockpit i O-350 forsøkt å redusere toppfarten noe ved å blant annet begrense lengste lovlige maksimal lengde på langsiden. En annen ting er at man må gå noen baner i sømmene da den reelle situasjonen ikke er den samme som banegodkjenningen. Et typisk eksempel er banen i Tyskland der vi på tragisk måte har mistet to fører på tre år. Denne banen får ikke lenger tilkjent internasjonale mesterskap da den ikke måler inn. Lengste strekk på banen er 500 meter ifølge de nye reglene. Dette gjelder også F4 og GT15/30.

En annen sak som har vært debattert lenge er cut resistant clothing i alle åpne båter (ikke vannjet). Både Cominsafe og Cominsport står på dette. Det vi imidlertid ikke hadde fått frem i lyset før er at det finnes produsenter som har et slags undertøy, som et superundertøy, som man kan ha under dressene. Dette har de rette spesifikasjonene. Det finnes flere produsenter på markedet. Her er en av de https://www.slash-pro.com/products/upper-body/slashpro-slash-resistant-v-neck-sweatshirt.html

Hva vi velger å gjøre her i Norge er opp til Rundbanegrenen, men Safetycommiteen viser til endel ulykker der dette har vist seg veldig nyttig.

Svera hadde i år inne et forslag som skulle gjøre det lovlig å blueprinte low emission motorer opp mot homologiseringspapirene feks i GT15/ 30, F4 og F2. Både Comintech og Cominsport var i utgangspunktet imot dette og hevdet at det var som å åpne Pandoras Boks. Denne boksen har nok vært åpen i visse miljøer allerede hevdet mange noe jeg personlig er enig i. I F2 gikk man for å høre på miljøet som under siste møte i Portugal hadde et flertall for at dette skulle tillates. Det er dog kun motorblokka dette gjelder.

P750 har i flere år ligget veldig på siden av alle andre komiteer og utvalg. I år var det ingen forslag til regelendringer og heller ingen fra miljøet var tilstede. Komiteleder har i et par år sagt at det skal komme nye regelendringer, men så langt har vi ikke fått noe. Dersom det norske miljøet vil endre noe foreslår jeg at dere snakker sammen så vi får sendt inn regelendringsforslag til neste års GA. Også P-750 må få sine forslag stemt gjennom i Council så jeg antar at toget er godt for 2019-sesongen. Har dere noe dere vil ha igjennom for 2019 så kan vi selvsagt forsøke å pushe i de kanaler vi har, inkludert Midterm meeting i Amsterdam i april.

Det lå et forslag inne på F2 om å legge inn premiepenger i Matchrace-konseptet. En hyggelig tanke synes sikkert mange. F2 har per dags dato en situasjon med mange førere, nesten 40 i årets sesong, og få gjennomførte VM-runder. Det er ulike grunner til dette, men økonomi er definitivt en av dem. Etter å ha snakket med arrangøren av vår norske VM runde i Tønsberg kom det klart frem at det kunne slå ut negativt for deres del dersom regelendringen gikk igjennom. Personlig forstår jeg dette fullt ut. Matchrace-konseptet er en spennende del av Tønsberg GP og med så mange båter i depot vil det alltid være nok båter som benytter muligheten selv om det ikke gir klingende mynt i kassa. Forslaget gikk ikke igjennom og matchracekonseptet vil fortsatt være i boka, men uten obligatoriske pengepremier.

Som nevnt skal ikke gå igjennom hvert enkelt av forslagene, men send meg gjerne en mail på marit@starsonwater.com dersom dere lurer på noe med hensyn til GA.

Avslutningsvis tror jeg mye av avstanden mellom grasrota og UIM som lovgivende organ dreier seg mye om mangel på kommunikasjon. UIM kontoret bør bli flinkere til å bruke nettsider og sosiale medier til å spre informasjon om regler, arrangementer og andre ting som angår fører og arrangører. I tillegg bør vi som deltar i møtene bli flinkere til å rapportere og de ulike grenene bli flinkere til å spre informasjon videre. Slik systemet er nå er det veldig viktig å argumentere i de forberedende møtene i løpet av GA uken. Det er her de ulike forslagene diskuteres, ordlyden tunes og noen av forslagene forkastes. Når forslagene kommer til Council, er det veldig vanskelig å få et forsamlingen til å gå imot fagkomiteen. Det er derfor viktig å være tilstede og være aktiv i de ulike komite og kommisjonsmøtene. Husk at det VI som er UIM. Dersom man er misfornøyd med noe eller hevder at regler er idiotiske så må man via sine tjenesteveier forsøke å gjøre noe med det. Det er det ingen i UIM som ønsker å gå på kant av hva grasrota mener, men det kan ofte virke sånn fordi man ikke argumenterer eller dokumenterer sine synspunkter. La oss derfor slutte å si de og vi, men eller snakke om oss.

Takk for meg!

Hilsen Marit Strømøy
Leder av Athletes Committee i UIM