Råd ved større arrangementer

Her er råd knyttet til større arrangementer i disse korona-tider.

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.

Artikkel er hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

FHI anbefaler å gjøre risikovurdering dersom det er utbredt spredning av covid-19 der arrangementet skal holdes, og/eller mange deltakere kommer fra områder med utbredt smittespredning.

Før et arrangement er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Rådene vurderes fortløpende utfra situasjonen i Norge og globalt, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

Planlegging og risikovurdering

Planlegging er nødvendig for å sikre god smittevernhåndtering. Alle større arrangementer bør planlegges i samråd med kommunehelsetjenesten.

Risikovurdering bør utføres for hvert enkelt arrangement. Man bør utrede risiko for og konsekvensene av smittespredning ved gjennomføring av arrangementet, for deretter å vurdere om man skal gjennomføre, begrense eller endre arrangementet (for eksempel gjennomføre uten publikum tilstede) eller eventuelt utsette eller avbryte arrangementet. Risikovurdering må revideres fortløpende i henhold til utvikling av covid-19 utbruddet.

Faktorer av betydning for risikovurdering er (se også tabell 1):

  • Global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19.
  • Nasjonal eller internasjonal deltagelse (se områder med spredning av covid-19).
  • Antall deltagere/utøvere/publikum og om man har oversikt over antall eller om det er et åpent arrangement.
  • Alder og helsetilstand på deltagere/utøvere/publikum
  • Innendørs eller utendørs arrangement
  • Tetthet og type kontakt mellom deltagere/utøvere/publikum
  • Transport (lokalt og internasjonalt). Deltagere/utøvere/publikum kan være tett sammen på offentlig transport (eks buss eller T-bane) til og fra arrangementet. Flytransport nasjonalt eller internasjonalt kan medføre risiko for videre smitte til andre
  • Varighet på arrangementet. Hvis arrangementet varer flere dager er det mer sannsynlig at noen blir syke under arrangementet. Ved kortvarige arrangementer, vil sykdom gjerne oppstå etter hjemkomst

Les mer på link oppe på denne siden.