Protokollkommentar Landsmøte Trygg Trafikk 2018

I forbindelse med Trygg Trafikk’s landsmøte 24. april 2018, har NMF, Norsk Bilsportforbund og Norsk Motorcykkel Union sammen send en protokollkommentar til Årsrapport 2017.

Vedlagt ligger brevet som er sendt Trygg Trafikk.