Prosjekt for forbunds-strategi settes i gang

Strategi-prosjekt er vedtatt!

Nå settes det i gang et strategi-prosjekt hos NMF som skal være ferdig i 2021. Klubber, seksjoner og regioner blir bedt om å komme med innspill.

Norges Motorsportforbund har vedtatt å gjennomføre et prosjekt for utvikling av strategi for forbundets virksomhet for perioden 2021-2025. Prosjektet skal legge frem forslag til vedtak for forbundstinget 24. april 2021.

-I perioden frem til vedtak vil prosjektet involvere alle deler av NMF. Det vil bli gitt løpende informasjon om fremdrift på Åpen Time og det vil legges ut informasjon om prosjektet på forbundets hjemmeside. Innspill og spørsmål kan løpende sendes til nmfvil@nmfsport.no, skriver assisterende generalsekretær Lena Baardseth.