Du kan søke nå!

Du kan nå søke om å delta i profilprosjektet til Norges Motorsportforbund!

Vi i Norges Motorsportforbund har et profilprosjekt som har til hensikt å gjøre våre utøvere til idrettsprofiler i Norge. Som deltaker i profilprogrammet får utøverne opplæring i medietrening, sponsorstrategi, markedsføringsstrategi og kommunikasjon. Utøverne vil få mulighet til å jobbe opp mot sponsorer og vil være en viktig del av Norges Motorsportforbunds omdømmebygging.

Vi vil tilby opplæring, rådgivning og seminarer som vil foregå både på Teams og fysiske møter. Vi vil legge til rette for at utøvere kan delta selv om man er mye ute og reiser.

Vi ønsker at..

  • du har tidligere resultater å vise til (EM, VM og store statusløp)
  • du er aktiv på sosiale medier
  • du kan ta enkle bilder, videoer fra reise og konkurranse
  • du er interessert i å få flere sponsorer
  • du er villig til å være synlig i media
  • du vil sende oppdateringer og pressemeldinger etter konkurranse
  • du har ambisjoner om å nå langt innen motorsport
  • du er minimum 16 år

    og mest av alt.. du er motivert til å sette av tid til profilbygging.

Send en mail (med Motorsportprofil 2023 i emnefeltet) til nmf@nmfsport.no med en enkel søknad der du skriver om deg selv og din motivasjon til å delta.