Per Madsen er død

En lederskikkelse innen motorsporten er gått bort!

Tidligere president i Norges Motorsykkelforbund Per Madsen (bildet) er død. Han ble 73 år gammel.

Den tidligere generalsekretæren i Norges Motorsykkelforbund og Norges Motorsportforbund, Roy N. Wetterstad, har skrevet noen velvalgte minneord om Per Madsen.

«En av norske motororganisasjoners aller fremste lederskikkelser Per Madsen døde i morges 11. oktober 2020, 73 år gammel.

Det er bare et par måneder siden Per fikk stilt kreftdiagnose og ble operert. Ikke mange dager etter en omfattende operasjon stablet han seg likevel på bena for å lede styremøte i NLF Buskerud. Han var da optimistisk og motivert for å gå løs på videre behandling. Det viste seg imidlertid at spredningen var så omfattende at det ikke var mer som kunne gjøres. Han tok raskt sin skjebne innover seg og fikk ikke mange dager på seg til å avvikle styreengasjement og oppgaver, og lettelsen han var stor når han fikk sikret en god løsning for hunden som han satt igjen alene med etter at hans kone Anne-Lise Winther døde i juni. Tapet av Anne-Lise var tungt og bære for Per, men han forsøkte å få tankene over på noe positivt ved å ta bilferie i sommer og fortsette med sine mange arbeidsoppgaver.

Per Madsen satt 10 år i forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund og var forbundsleder i 8 av dem. De siste årene har han vært styreleder for NLF Buskerud og han ble den første lederen i forbundets Vikenråd når det nye storfylket ble dannet. I tillegg var han og har vært styreleder for en rekke bedriftsstyrer.

I 11 år var Per Madsen president i Norges Motorsykkelforbund og 8 år president Norsk Motor Klubb. For ikke lenge siden fratrådte han som president i Norges Bilsportforbund, og hadde da som målsetning å blant annet få tid til å nyte mer tid på hytta sammen med Anne-Lise.

Per Madsen kom inn i transportnæringen i 1971, og jobbet seg opp fra å være sjåfør til å jobbe med lastebilforsikringer, salg av utstyr til lastebiler og til å havne i Svensrud Transport hvor han først var driftssjef i 26 år og senere daglig leder i 19 år.»

Norges Motorsportforbund lyser fred over hans minne!